Jako 

Polskie Doradztwo Rolnicze 

sp. z o. o. działamy na rynku już dziesięć lat. Dysponujemy grupą doświadczonych doradców działających na terenie całego kraju.

Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

Polskie Doradztwo Rolnicze sp. z o. o.

ul. Łaskiego 1, 32-210 Książ Wielki

+48 603515166

biuro@polskiedoradztworolnicze.pl

NIP: 6642074782

REGON: 260218720

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000309018

Wysokość kapitału zakładowego: 75 000 zł