Jako 

Polskie Doradztwo Rolnicze 

sp. z o. o. działamy na rynku już dziesięć lat. Dysponujemy grupą doświadczonych doradców działających na terenie całego kraju.

Zapraszamy do współpracy.

Certyfikacja

Warsztaty serowarskie i kiszonkarskie podczas Polskich Kulinarii Busko Zdrój 2021GLOBALG.A.P. 

Z przyjemnością udzielimy Państwu wszelkich informacji.
Tel: 601876180, e-mail: biuro@polskiedoradztworolnicze.pl

 

Standard GLOBALG.A.P., początkowo pod nazwą EUREPGAP, powstał w 1997 r. jako inicjatywa grupy roboczej sieci handlu detalicznego zrzeszonych w organizacji EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group) w celu opracowania wspólnych procedur oraz jednolitego standardu Dobrej Praktyki Rolniczej GAP (Good Agricultural Practice) i zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

GLOBALG.A.P. jest światowym uznanym i rozpoznawalnym systemem składającym się z wzajemnych mechanizmów dobrych praktyk rolniczych i produkcyjnych w szczególności obejmujących zagadnienia właściwego stosowania środków ochrony roślin, nawożenia, technik upraw, nawadniania, postępowania z odpadami, bezpieczeństwem pracowników, bezpieczeństwem środowiska. Dotyczą one, między innymi, sposobu prowadzenia wewnętrznej dokumentacji, materiału wyjściowego do produkcji, historii pola i zarządzania poszczególnymi działkami, metod uprawy gleby, stosowania nawozów, nawadniania, ochrony roślin, zbiorów, ochronie środowiska w tym zarządzania odpadami, zdrowia, bezpieczeństwa i zabezpieczenia socjalnego pracowników oraz prowadzenia formularzy skarg i reklamacji.

Jednym z głównych celów standardu jest ograniczenie do niezbędnego minimum stosowania nawozów i środków ochrony, aby przez to ograniczyć niekorzystny wpływ rolnictwa na środowisko i jednocześnie uzyskać lepsze wyniki finansowe.

Certyfikat GlobalGAP jest wymagany przez sieci handlowe, przetwórców  lub innych kontrahentów, dla których jest on warunkiem współpracy biznesowej z dostawcami nieprzetworzonych produktów rolnych.

Wymagania systemu GLOBALG.A.P. można znaleźć na stronie internetowej www.globalgap.org

 

Schemat procesu wdrażania GLOBALG.A.P.
1. Wizyta wstępna

– ocena potrzeb wdrożeniowych w gospodarstwie w zależności od rodzaju i skali prowadzonej produkcji
– podpisanie umowy

 

2. Wizyta wdrażająca

– przygotowanie potrzebnej dokumentacji
– wskazanie sposobu  przygotowania magazynów, miejsc składowania środków chemicznych oraz pozostałych pomieszczeń

 

3. Wizyta przed audytem certyfikującym

– ocena wdrożenia standardu
– poprawki

 

4. Wizyta na audycie certyfikującym

– wsparcie dla producenta
– pomoc w zamknięciu niezgodności po audycie

 

5. Obsługa po certyfikacji

– wykonywanie auditów wewnętrznych
– pomoc w prowadzeniu dokumentacji
– bieżące śledzenie zmian przepisów i wymagań systemu oraz bieżące dostosowywanie gospodarstwa do ich spełniania.