Jako 

Polskie Doradztwo Rolnicze 

sp. z o. o. działamy na rynku już dziesięć lat. Dysponujemy grupą doświadczonych doradców działających na terenie całego kraju.

Zapraszamy do współpracy.

Usługi

Kompleksowa obsługa doradcza gospodarstw rolnych

Pomoc w pozyskiwaniu i obsłudze funduszy unijnych.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 prowadzimy szkolenia i usługi doradcze dotyczące następujących działań:

 • M03 - Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
 • M04 - Inwestycje w środki trwałe
  • Poddziałanie 1 – typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”
  • Poddziałanie 1 – typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”
  • Poddziałanie 2 - Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
 • M05 – Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych
 • M06 - Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej
  • Poddziałanie 1 - Premie dla młodych rolników
  • Poddziałanie 2 - Restrukturyzacja małych gospodarstw
  • Poddziałanie 3 - Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
  • Poddziałanie 4 - Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój usług rolniczych
 • M10 - Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne
 • M11 - Rolnictwo ekologiczne
  1. Prowadzenie dokumentacji gospodarstwa.
  2. Reprezentowanie interesów rolnika przed instytucjami i urzędami.
  3. Obecność i aktywne uczestnictwo doradcy podczas przeprowadzanej w gospodarstwie kontroli przez agencje lub urzędy.
  4. Pomoc technologiczna.

Wdrażanie i utrzymywanie systemów produkcji, jakości i bezpieczeństwa żywności

 1. Rolnictwo ekologiczne
 2. Global G.A.P.
 3. Integrowana produkcja roślin
 • BRC FOOD, IFS FOOD
 • ISO 22000
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • HACCP

Prowadzimy szkolenia w całym zakresie naszych usług.

Jesteśmy podmiotem upoważnionym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do szkolenia i wystawiania zaświadczeń z zakresu integrowanej produkcji roślin.