Wiadomości

Kontakt z doradcą

 

z telefonu stacjonarnego 801 111 771 

z telefonu komórkowego  603 515 166

CROSS COMPLIANCE PDF Drukuj Email

Obszary wymagań i terminy ich wprowadzania

 

Obszar A  - 1 stycznia 2009 roku

 

Ochrona środowiska naturalnego

Ochrona dzikiego ptactwa

Ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne

Zasady stosowania osadów ściekowych w rolnictwie

Ochrona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego

Ochrona dzikiej fauny i flory

Identyfikacja i rejestracja zwierząt

 

Obszar B  - 1 stycznia 2011 roku

 

Zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt, zgłaszanie niektórych chorób oraz zdrowotność roślin

Zdrowotność roślin

Zakaz stosowania związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznymi i beta-agonistycznym

Bezpieczeństwo żywności i pasz

Zapobieganie, kontrola i zwalczanie niektórych pasażowalnych encefalopatii

Zgłaszanie niektórych chorób zakaźnych zwierząt

 

Obszar C - 1 stycznia 2013 roku

 

Dobrostan zwierząt

Minimalne normy ochrony cieląt

Minimalne normy ochrony świń

Ochrona zwierząt gospodarskich

Sprawdzenie spełniania wymogów w zakresie:

 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!